Implementing EdPEx ในระดับ 200 – 250 คะแนน

บริการบรรยายในหน่วยงาน เป็น Coaching สำหรับเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้าใจการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ที่เน้นการใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตอบเกณฑ์แต่ละหมวดให้เกิดการเชื่อมโยงกันในทุกระดับและเกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งผลต่อคะแนนและระดับตามเกณฑ์ของ EdPEx ในระดับ 200 – 250 คะแนน
กลอนสรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ

เน้นการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ มากกว่า การสอนโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/สำนัก มากกว่า 50 คณะ/สถาบัน บุคลากรกว่า 500 ท่าน

messageImage_1640570657288

185389


S_8352406708726

S_7960535665408

S_7970307630560

S_7637862566226

IMG_25600904_080922

19748464_10210063407478795_1357215139143278362_n


 

15895286_10208620284521623_1180075881864271624_n15977069_10208620284041611_5641772210835245831_n

15492430_10208421902802204_6134409799768032681_n

irpc01 irpc02

14054248_10207417602495324_5695365335575494429_n

308518_10206328775435328_570438530157544042_n12316232_10205475231830498_7673642961713070734_nIMG_9015IMG_901420160110_10553520160122_13183012631556_10206007242517206_153009521304571429_n20160108_094136IMG_011512814240_10206220663532598_1563912186932634519_nIMG_0143